MI ga studenter erstatning og munnkurv

I 2003 fikk journaliststudentene ved MI erstatning etter rot i studieopplegget. Men kun hvis de signerte en taushetserklæring.