Nytt spetakkel om høgfartsjernbane

Jernbaneverket vil la Universitetet i Stuttgart utgreia om det har noko for seg å køyra tog i meir enn 250 km/t i Noreg. Entusiastane er mistruiske.