Magesjau på Haukeland

Det er inntaksstopp på tre sengeposter ved sykehuset, etter at ti pasienter og 20 ansatte ble rammet av oppkast og diare.