Skulle til Ølen - våknet i Ålen

Polske arbeidere skulle til Ølen i Rogaland. De bommet med 100 mil og havnet i Ålen i Sør-Trøndelag.