Bare halvparten av nye<br/>helsesøstre ut i skolene

Bystyret vedtok å opprette 10 nye stillinger til skolehelsetjenesten. Bare halvparten av dem brukes på skolene.