Har flertallet i ryggen

Over 70 prosent av voksne nordmenn finner det helt i sin orden at homofile som lever i partnerskap bør kunne vigsles som prester i Den norske kirke.