Flom i Odda

En strekning på rundt 300 meter er oversvømt ved innkjørselen til Folgefonntunnelen.