Meiner vegen er farleg

Lokalbefolkinga har lenge venta på at den smale og uoversiktlege vegen på ulukkesstaden skal bli utbetra.