Sveisefaget lokkar med data

Datateknologi og internett gjer sitt inntog i sveisefaget. Det gir håp om å lokka ungdom til yrkesutdanninga att.