Bergensungdom under lupen

Hvilke verdier styrer oppdragelsen? Hva er viktig for foreldrene? For skolen? For barna? Slike spørsmål vil Nasjonalt folkehelseinstitutt ha svar på.