Salmer fra kjøkkenet

De fire mødrene som sitter rundt kjøkkenbordet i Landåssvingen og synger og ber for barna sine, er del av en verdensomspennende bønnering. «Mothers Prayers» har nå spredd seg til 80 land - og til Bergen.