Rasfare sjekkes i hele kommunen

Bergen kommune skal nå kartlegge rasfaren i hele kommunen. Det kan ende med at grunneiere blir pålagt sikring.