Mindre hett rundt brannfolks ører

En del nøkkeltall i budsjettet viser at Bergen brannvesen hadde mindre å ta seg til i 2002 enn i 2001.