Brosvik held fram i Gulen

Trude Brosvik (KrF) blir ordførar i Gulen også dei neste fire åra.