Størst underskudd under Høyre

Bergen kommune har aldri hatt større underskudd enn da Høyres Henrik Lisæth gikk av som ordfører. Under Aps ledelse er Bergen på vei mot gamle høyder.