Henter frem fengselsplanene

Kvam herad henter nå frem de tre år gamle planene om å bygge fengsel i kommunen.