Takka Gud og kommunen

Muslimane i Førde takkar både Gud og politikarane. Bøna deira om eit romslegare samlingslokale blei høyrd.