Andre turistmål skal sjekkes

En rekke turistmål står i fare for å havne i samme situasjon som Rosenkrantztårnet, når direktoratet går til storinspeksjon i høst.