Ingen fred å få

Stein D. Tønnesson, (49) direktør ved Institutt for fredsforskning i Oslo, er redd det blir krig. Den eneste form for krig han kan akseptere er den verbale duell.