Kan bli krevd for over ni millioner kroner

Forretningsmannen Knut Grahl-Madsen blir krevd for 3,2 millioner av konkursboet i hans tidligere selskap. Han kan også bli saksøkt for minst seks millioner.