«Umoden, hensynsløs og svært farlig»

I dag starter Gulating lagmannsrett ankesaken mot somalieren som i tingretten ble dømt for to knivdrapsforsøk, et voldtektsforsøk og gisseltaking av en gutt på Landås 6. oktober 2000. I tingrettens dom blir 32-åringen karakterisert som «umoden, hensynsløs og svært farlig».