Hjulpet ut av hospitslivet

Kari Jacobsen bodde fire måneder på hospits før hun fikk hjelp av kommunen til å leie seg en egen leilighet. - Nå kan jeg se fremover, sier hun.