Fotoboksene knipser inn millioner

I årets tre første måneder ble hele 1697 hordalendinger tatt i automatiske trafikkkontroller. De må ut med 2,8 millioner. Økningen på landsplan er på hele 346 prosent.