Får ferskvatn sjøvegen

Eit tjukt islag blanda med brunt myrvatn ligg att på botnen. Bulandet vassverk er tomt. Øysamfunnet får vatn med båt.