Råtten fisk fra Fisketorget

På fisketorget selges bedervet fisk stappfull av bakterier. - Lureri, sier Mattilsynet om fisken som presenteres som ferskvare.