- Barnehagebarn blir vinnere på skolen

En svensk undersøkelse konkluderer med at barn som starter tidlig i barnehage gjør det best på skolen og har høyere sosial kompetanse enn andre barn.