Vil beholde integreringskomiteen

Lederen av integreringskomiteen i Bergen vil legge ned komiteen. Det reagerer nestleder Nije Samba på.