Ikke oppsigelser

Sammen med nedleggelsen av Årstad Brannstasjon forsvinner 10 av dagens 20 stillinger ved stasjonen, mens de øvrige 10 blir overført til andre stasjoner.