Ekteskap kan gje Masoumeh opphald

Utlendingsnemnda opnar for at iranske Masoumeh kan få opphaldsløyve. Men ho og sambuaren må finne ein sorenskrivar som er villig til å la dei gifte seg.