- Dyrare for staten utan Hardangerbrua

Det vert dyrare for staten å halda fram med ferje over Hardangerfjorden enn å byggja bru. Skilnaden er 100 til 150 millionar kroner i brua sin favør.