Slik blir den nye tørrdokken

Den nye tørrdokken på Haakonsvern kommer til å se helt annerledes ut enn den eksisterende.