Innbringande isvegg

Ungdomsbedrifta Voss Villmark UB ved Voss jordbruksskule har sett potensialet i isveggene i fjellskjeringane langs E16 i Vinjadalen. Her er det pengar å tene.