Klart for start på omstridt veganlegg

I juni, eller seinast i august, smell fyrste salva på eit av dei mest omstridde veganlegga i Hordaland, nemleg Moberg-Svegatjørn, med veg over Ulvenvatnet.