Frykter nedleggelse av aldershjem

De siste uker rotteplage på Kveldsol aldershjem kan bli påskuddet bydelsadministrasjonen trenger for å legge ned aldershjemmet. Det frykter Helga Sellevold i Kamp for de eldre.