Storemøllevassdraget

Før kommunesammenslutningen i 1972 hadde Bergen ikke bare elver og en foss innenfor bygrensene, men også et helt vassdrag.