Store uoppdaga verdiar i kulturlandskapet

Turistane har oppdaga verdien i det vestlandske kulturlandskapet, mange bønder har ikkje gjort det. Landbruksministeren vil ha ny næring i det gamle landskapet.