Kattunger dumpet på sjøen

Kvinnen var på søndagstur i Sandviken da hun plutselig så en bag som fløt i vannkanten. Fra bagen kom det svak mjauing.