Helse Bergen får refs av Datatilsynet

Datatilsynet har avdekket alvorlige brudd på helseregisterloven hos Helse Bergen. Nå må sykehusene i Bergen endre rutinene for behandling av personopplysninger.