Hjertesukk over et hjertebarn

En stedsforvirret turist i Olav Kyrres gate spurte om veien til Bryggen og Torget. Jo, den veien, rundt hjørnet til venstre, litt bortover, så ville han se Torget.