Helse Vest kasta Fonna-styret

Ulikt syn på nedskjeringsbehovet ved sjukehusa førte til at Helse Vest sette inn eit nytt styre for Helse Fonna.