Åleine med skilt

Industrikjempa Aker har fødd mange småbedrifter på Stord dei siste fem åra. Den siste er kvinneføretaket Sunnskilt ved Hilde Lyngås (37).