Sponheim vil dempe frykten hos havforskerne

Statsråd Lars Sponheim (V) mener frykten for oppsplitting og ødeleggelse av Havforskningsinstituttet i Bergen er sterkt overdrevet.