Flinke og flittige jenter - uten selvtillit

Kvinnelige studenter er flinkere enn sine mannlige kolleger. Men likevel frykter de - i større grad enn mennene - at de ikke greier å gjennomføre studiene.