Krever unnskyldning til Sirseth

Torbjørn Sirseth ble hengt ut som syndebukk for Giardiaepidemien og bør få en uforbeholden unnskyldning fra byrådet. Kommunen bør også gi en klekkelig erstatning til bergenserne som ble alvorlig syke, mener Aps Trond Tystad.