Dødsmanet til Norge

I Svartehavet har en rovmanet utryddet nesten alt liv. Nå kan den ha kommet til Bergen.