Hjemmehjelpene får penger fra eldre

Bergen kommunes hjemmehjelpere kan fritt ta imot pengegaver fra pleietrengende eldre. Pårørende mener det åpner for at eldre blir utnyttet økonomisk.