Sotrabrua mot 30.000

Sotrabrua bryr seg ikkje om prognosene til Statens vegvesen. Døgntrafikken over brua skulle vera 25.000 bilar i 2015.