Feiar sjeldan bort brannårsaka

Sjølv om kommunane krev feieavgift kvart år, treng dei ikkje senda feiaren opp på taket ditt oftare enn kvart fjerde år.