Prostitusjon og menneskehandel

Prostitusjon er lovlig i Norge. Det er heller ikke forbudt å kjøpe seksuelle tjenester, men det er ulovlig å tjene penger på andres prostitusjon.