Konkurransetilsynet kritisk til fiskerforbud

Konkurransetilsynet er kritisk til at Bergen og Omland Havnevesen nekter fiskere å selge fisk ved kaiene i Bergen.